کد خبر: 2711تاریخ انتشار : ۷:۵۸:۴۰ - جمعه ۵ آذر ۱۳۹۵

دولت در لایحه اصلاح قانون کار از مشاورت ذینفعان استفاده کند 

حزب اتحاد ملت ایران اسلامی انتظار دارد دولت نسبت به اعاده این لایحه و در ادامه تنظیم و اصلاح آن در مشاورت و رایزنی با ذینفعان و صاحب‌نظران مختلف اقدام نماید. چنین اقدامی نشان خواهد داد که حتی اگر دولت به لحاظ دیدگاه کارشناسی همچنان بر محتوای این اصلاحیه تاکید داشته باشد اما به لحاظ روش و منش، خواسته های وسیع تشک‌های ذینفع را برای بررسی مجدد آن از طریق اعاده می پذیرد و این مسئله برای دولت نه یک شکست بلکه یک حرکت مترقیانه در بسط نظام مشارکتی برای تدوین سیاست های تاثیر گذار محسوب خواهد شد.

حزب اتحاد ملت ایران اسلامی با صدور بیانیه‌ای در خصوص لایحه اصلاح قانون کار، از دولت خواست نسبت به اعاده این لایحه و در ادامه تنظیم و اصلاح آن در مشاورت و رایزنی با ذینفعان و صاحب‌نظران مختلف اقدام نماید.

به نام خدا
لایحه اصلاح قانون کار که از طرف دولت به مجلس ارائه شده، مورد اعتراض گسترده تشکل های کارگری کشور قرار گرفته است. صرف نظر از اظهار کارشناسی نسبت به برخی از مواد آن، آنچه از نظر حزب اتحاد ملت ایران اسلامی حائز اهمیت می باشد، این است که اتخاذ سیاست ها و ارائه لایحه‌هایی که دامنه تاثیر آنها عمیق و گسترده خواهد بود، نیازمند مشارکت گسترده صاحب‌نظران و ذینفعان در بررسی و تدوین آنهاست.
در مورد لایحه اصلاح قانون کار، اعتراضات و پاسخ ها نشان می دهند که روند مناسبی برای این موضوع از طرف دولت اتخاذ نشده و لازم است ذینفعان اصلی در بررسی و تدوین چنین لایحه ای مشارکت جدی داده شوند.
بر این اساس حزب اتحاد ملت ایران اسلامی انتظار دارد دولت نسبت به اعاده این لایحه و در ادامه تنظیم و اصلاح آن در مشاورت و رایزنی با ذینفعان و صاحب‌نظران مختلف اقدام نماید. چنین اقدامی نشان خواهد داد که حتی اگر دولت به لحاظ دیدگاه کارشناسی همچنان بر محتوای این اصلاحیه تاکید داشته باشد اما به لحاظ روش و منش، خواسته های وسیع تشکل‌های ذینفع را برای بررسی مجدد آن از طریق اعاده می پذیرد و این مسئله برای دولت نه یک شکست بلکه یک حرکت مترقیانه در بسط نظام مشارکتی برای تدوین سیاست های تاثیر گذار محسوب خواهد شد.

۵ آذر ماه ۱۳۹۵

حزب اتحاد ملت ایران اسلامی