کد خبر: 3129تاریخ انتشار : ۸:۲۷:۵۷ - یکشنبه ۲۲ اسفند ۱۳۹۵

به چه دلايلى طرح كانديداى پوششى يك خطاى استراتژيك است

مرور تجربه انتخابات دوره هاى گذشته نشان مي دهد،غير محتمل ترين حالت ممكن رد صلاحيت رئيس جمهور مستقر است،دليل اين ادعا را بايد در پاسخ به يك سؤال جدي پيدا كردو آن اينكه چگونه و كدام رئيس جمهور مستقر كه مسئول برگزارى انتخابات است،صلاحيت ورود به عرصه انتخابات راندارد.نظر سخنگوي شوراى نگهبان مبنى بر بررسي صلاحيت همه كانديداها من جمله رئيس جمهور مستقر نيز يك رويه قانونى است كه مسبوق به سابقه مي باشد

️آذر منصوري*

تحليل و ترسيم وقايع و رخدادهاى گذشته اگر به پيش بيني صحيح و واقع گرايانه رويدادهاى محتمل پيش رو نيانجامد،نتيجه اي جز تكرار اشتباهات گذشته در پي نخواهد داشت. با نزديك شدن به زمان پايان دوره يازدهم رياست جمهورى ،پيشنهادهايي در ارتباط با انتخابات دوازدهمين دوره مطرح شده است كه در يك تحليل واقع بينانه، ضمن نظر به گذشته و نگاه به آينده بايد ديد كه با چه رويكردى مي توان اميد داشت كه رياست جمهوري دكتر روحانى در دور دوازدهم نيز استمرار داشته باشد.
و دراينجاست كه بايد رخدادهاى گذشته را مروركرد و پس از آن به ممكن ترين و مقدور ترين راهبرد دست يافت.

نگارنده به چند دليل معتقدم كه روحانى تنها كانديداى مقدور و ممكن اصلاح طلبان ،اصلاح جويان و اعتداليون در انتخابات ٩٦خواهد بود. .

اول،همه كسانى كه نگاه منصفانه به اقدامات روحانى در اين يك دوره داشته باشند و ارزيابى دقيقى نيز از موانع پيش روى او داشته اند ،مي دانند كه به رغم برخي نقدها،هر فرد ديگري هم اگر جاي اوبود ،نمي توانست عملكردى موفق تر از او در سياست خارجي و سياست داخلى داشته باشد(نقدهايم را مكرر در نوشته هاي قبلى بيان كرده ام).

دوم،روحانى رئيس جمهور مستقر با كارنامه اي قابل قبول است و قاعده مرسوم و تجربيات گذشته نه تنها برادامه اين رويكرد در چهار سال بعدى به دليل همين موفقيت ها دلالت مي كند،بلكه روحاني راي آورترين گزينه مورد حمايت ما انتخابات رياست جمهورى سال ٩٦است.

سوم،مرور تجربه انتخابات دوره هاى گذشته نشان مي دهد،غير محتمل ترين حالت ممكن رد صلاحيت رئيس جمهور مستقر است،دليل اين ادعا را بايد در پاسخ به يك سؤال جدي پيدا كردو آن اينكه چگونه و كدام رئيس جمهور مستقر كه مسئول برگزارى انتخابات است،صلاحيت ورود به عرصه انتخابات راندارد.نظر سخنگوي شوراى نگهبان مبنى بر بررسي صلاحيت همه كانديداها من جمله رئيس جمهور مستقر نيز يك رويه قانونى است كه مسبوق به سابقه مي باشد.

بنابر اين در حضور دكتر حسن روحانى به عنوان كانديدا نه بايد تشكيك كرد و نه ترديد،اما چرا و به چه دليل نه تنها هيچ ضرورتى براي طرح كانديداى پوششي وجود ندارد،بلكه طرح و دامن زدن به اين موضوع در ادامه كار ممكن است به تهديد عليه حركت رو به جلو دولت و حاميان او كه بخش اصلى آن را اصلاح طلبان تشكيل مي دهند،تبديل بشود.

اول،وقتى كانديداى پوششي مطرح مي شود،اين سوال در ذهن همه مخاطبين خاص و عام پيش مي آيد كه مگر قرار است روحانى( به هر دليلى) نيايد ؟
چه توجيه اين پيشنهاد، احتمال غيرمحتمل رد صلاحيت باشد و چه پيش بيني تاكتيك رقباى روحاني كه در ادامه توضيح خواهم داد. طرح اين مسئله در افكار عمومى يعنى ايجاد ترديد در پايگاه راى و بدنه اجتماعى دولت يازدهم ،در حاليكه تجربه انتخابات سال ٨٠ ،ثابت كرد كه راهبرد چند كانديدايي در صورتى كه حاميان كانديداى اصلي يك صدا خواستار حضور و حمايت او باشند ،اين تاكتيك را خنثى خواهد نمود.

دوم؛در تحليل ها آمده است كه اگر چند كانديدا در كنار روحانى باشند،فشار به او در زمان تبليغات رسمي كمتر خواهد شد،با باور من حضور يك كانديدا مقابل كانديداهايي كه همه از طيف رقباي كانديداي واحد مورد حمايت اصلاح طلبان باشند و اتفاقا اگر آن كانديدا حسن روحاني باشد كه در مناظره هاى قبلي توانست صحنه انتخابات را به نفع خود تغيير دهد،نه تنها باعث موفقيت بيشتر او خواهد شد،بلكه هر نوع احتمال به دور دوم كشيده شدن انتخابات را به كمترين حد ممكن تقليل خواهد داد.

سوم،در تحليلى ديگردر توجيه كانديداي پوششي آمده است كه معرفي يك كانديداى اصلاح طلب قوي مي تواند در كتار روحانى سبب مطرح شدن مطالبات و گفتمان اصلاح طلبي در فضاي انتخابات شود!!در رد و نقد جدي اين تحليل بايد گفت كه اگر امكان ورود كانديداى اصلاح طلب شناخته شده و رأى آور در كنار روحانى وجود داشت،روحانى در انتخابات ٩٢ممكن ترين و مقدور ترين كانديداى ائتلاف اصلاح طلبان نبود،نگاه واقع بينانه به تجارب گذشته ،امكان چنين احتمالى را به امرى ناممكن تبديل ساخته است و فقط كسانى اجازه خواهند داشت در كنار روحانى به هر عنوانى ،چه كانديداى پوششي و چه آلترناتيو حضور يابند كه تجربه انتخابات ٩٢امكان حضور آنها را در ٩٦ممكن مي سازد.

چهارم،همان طور كه در ابتداي اين نوشتار توضيح دادم،ارزيابى عملكرد روحانى با توجه به موانع پيش روى او و آنچه كه از دولت گذشته تحويل گرفت عملكردموفقى است و تقريبا قابل پيش بيني كه اگر هر كس ديگري هم غير از او در اين چهار سال مسئوليت داشت نمي توانست موفق تر از او عمل كند،دليل محكمى است براي ادامه حمايت و حضور قطعى او در انتخابات ٩٦.

بنابر اين با طرح كانديداى سايه و يا پوششى يك پيروزى بسيار محتمل را با شكستى محتمل تر تبديل نكنيم.

*عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت ایران اسلامی