کد خبر: 3167تاریخ انتشار : ۱۹:۴۹:۵۱ - پنج شنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۶

شوراى مركزى حزب اتحاد ملت تأكيد كرد

شفافيت در روند غربالگرى، موجب اعتماد مردم به ليست اصلاح طلبان مى شود

جلسه شورای مرکزی حزب اتحاد ملت ایران اسلامی سه شنبه شب گذشته در محل دفتر حزب برگزار شد

در اين جلسه اعضاء شورای مرکزی پس از استماع گزارشات مبسوط مربوط به راه اندازی و فعالیت های ستادهای انتخاباتی حزب در مرکز و استانها و نیز ستاد انتخاباتی شورایعالی سیاستگذاری در تهران بر همکاری و هماهنگی ستادهای حزب با ستاد انتخاباتی حجه الاسلام و المسلمین روحانی در مرکز و استانها و نیز ستاد انتخاباتی شورایعالی سیاستگذاری در تهران و ستادهای اصلاحطلبان در استانها تاکید کردند.

اعضاء شورا همچنین از سازوکار طراحی شده برای بررسی و غربالگری فرم های پرشده توسط نامزدهای انتخابات شورای شهر تهران که رقم آن از هفتصد فراتر رفته است اظهار خشنودی نموده و شفافیت این روند را موجب فزونی اعتماد مردم به لیست نهایی برشمردند. در همین راستا از نامه ۹ فعال اصلاح طلب به دکتر عارف به عنوان رئیس شورایعالی سیاستگذاری اصلاح طلبان، که در آن بر اعمال دقیق معیارها و شفافیت روند اعمال آنها تاکید شده است استقبال کردند. اعضاء شورای مرکزی سپس به بحث در مورد فضای انتخابات پس از ثبت نام نامزدها و تحلیل شرایط پرداختند. اعضاء شورای مرکزی با توجه به انسجام اصلاح طلبان و حامیان دولت شرایط را برای آنها جهت کسب پیروزی در هر دو انتخابات پیش رو مطلوب ارزیابی کردند.