کد خبر: 3229تاریخ انتشار : ۷:۳۰:۰۶ - سه شنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۶

تصویب اعضای چهار کمیسیون در جلسه دفتر سیاسی حزب

در جلسه شب گذشته دفتر سیاسی حزب اتحاد ملت ایران اسلامی خانم منصوری و آقايان جلايی‌پور، وهابی و ميرلوحی به ترتيب روسای كميسيون‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و “امور زیربنایی و محیط زیست” اعضای پيشنهادی خود را برای كميسيون‌های مربوطه معرفی و به تصويب دفتر سياسی حزب رساندند.

همچنين در اين جلسه برای رئيس پيشنهادی جديد کمیسیون توسعه و مطالعات مناطق رای گيری به عمل آمد. كه با توجه به انتخاب، جهت تصویب نهايی به شورای مرکزی معرفي خواهد شد.
همچنین با توجه به افزایش ظرفیت‌های تشکیلاتی و منابع انسانی حزب و رویکردهای گفتمانی و اصلاح‌طلبانه آن، پيشنهادات مربوط به تشكيل كميسيون “مطالعات زنان” و نيز گروه‌های تخصصی مربوط به كميسيون‌های سياسی، اجتماعی و زيربنايی مورد بحث و تاييد قرار گرفتند.
اين مصوبات نيز جهت طی فرآيند نهايی تصويب به کمیته تشکیلات و شورای مرکزی تقدیم خواهند شد.
در اين جلسه دكتر هادی خانيكی كه هفته گذشته از شوراي مركزی به عنوان عضو دفتر سياسی و رئيس كميسيون علمی فرهنگی رأی گرفت، برنامه آغاز به کار این کمیسیون را اعلام کرد.