کد خبر: 3233تاریخ انتشار : ۶:۰۲:۳۹ - پنج شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۶

تصويب زمان برگزارى سومين مجمع عمومى حزب در شوراى مركزى

در آخرين جلسه شورای مرکزی حزب اتحاد ملت، زمان و مکان برگزاری مجمع عمومى عادى در شهریور ماه امسال به تصویب اعضای شورای مرکزی رسید.

 

در آخرين جلسه شورای مرکزی كه سه شنبه شب در دفتر حزب برگزار شد گزارش هیأت اجرایی در مورد برگزاری سومين مجمع عمومی عادی حزب ارائه شد و زمان و مکان برگزاری مجمع در شهریور ماه امسال به تصویب اعضای شورای مرکزی رسید.

همچنين موضوع تأسیس کمیسیون “مطالعات زنان” از طرف دفتر سیاسی به شورای مرکزی پیشنهاد شد که با اکثریت آرای حاضران تصویب شد.

در این جلسه آقای دکتر غلامرضا انصاری به عنوان رئیس کمیسیون “توسعه و مطالعات مناطق” پیشنهاد و انتخاب شدند.