کد خبر: 3271تاریخ انتشار : ۹:۳۵:۴۸ - جمعه ۱۷ شهریور ۱۳۹۶

در سومين كنگره سراسرى حزب صورت گرفت:

انتخاب اعضاى هيأت داورى حزب اتحاد ملت ايران اسلامى

پس از برگزارى انتخابات هيأت داورى در سومين كنگره سراسرى حزب اتحاد ملت ايران اسلامى، اعضاى اين هيأت براى يك دوره دوساله به شرح زير انتخاب شدند :

 

 

١- على اصغر خدايارى
٢- حسين محمودزاده
٣- رضا نيك نداف
٤- پرستو متين زاده
٥- مهديه مينوى
٦- حبيبه گلرخ
٧- بهروز آقامحمدى

اعضاى على البدل هيأت داورى :

٨- منوچهر قلمچى
٩- حسن رضايى
١٠- عليرضا هاشمى