کد خبر: 3287تاریخ انتشار : ۹:۴۲:۲۱ - یکشنبه ۲ مهر ۱۳۹۶

اصلاح نظام تعلیم و تربیت هم‌پای تأمین امنیت‌عمومی، بر دوش دولت است

حزب اتحاد ملت ایران اسلامی با صدور بیانه‌ای به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید، ضمن تبریک وزیدن نسیم مهر و طنین دوباره زنگ آموختن که طلیعه بهار دانایی و شکوفایی و بیداری به همه معلمان، دانش‌آموزان، مدیران و برنامه‌ریزان نظام آموزش و پرورش، اصلاح نظام تعلیم و تربیت را امری هم‌پای تأمین امنیت عمومی و ارتقاء سرمایه ملی دانست که به عنوان یک تکلیف و وظیفه بر دوش دولت‌ها نهاده شده است، همچنین حزب با تأکید بر خواسته‌های به‌حقی که از سوی معلمان و فرهنگیان در طول انتخابات دوره دوازدهم ریاست جمهوری مطرح شد، امیدوار است که با ارتقاء جایگاه و گفتمان آموزش و پرورش، با محرومیت‌زدایی از آموزش و پرورش و تحقق همه‌جانبه عدالت آموزشی و اجرای همه اصول قانون اساسی در این حوزه و در سراسر کشور، با ارتقاء سطح مدیریت زنان و جوانان و اقدام در آموزش و پرورش و با آزادی و رفع محدودیت از فعالیت‌های صنفی، سیاسی و قانونی معلمان، گام‌های جدیدی برای شکوفایی استعدادها و سرمایه‌های ملی در مدرسه برداشته شود.

 

به نام خداوند جان و خرد
وزیدن نسیم مهر و طنین دوباره زنگ آموختن که طلیعه بهار دانایی و شکوفایی و بیداری است، بر همه معلمان، دانش‌آموزان، مدیران و برنامه‌ریزان نظام آموزش و پرورش کشور مبارک باد.
امسال درس و مدرسه با نام و یاد آموزگار بزرگ آزادگی حسین بن علی(ع) و تربیت‌شدگان مکتب عاشورا آغاز می‌شود، تا آموختن با عدالت و آزادی و انسانی زیستن، بیشتر و بهتر عجین گردد.
حزب اتحاد ملت ایران اسلامی فرصت را مغتنم می‌شمارد و مسائل و مسئولیت‌هایی را که در برابر حکومت، دولت، نهادهای مدنی و عموم شهروندان است، به اختصار یادآور می‌شود:
۱- ارتقاء کمی و کیفی آموزش و پرورش بالاترین هدف در توسعه همه‌جانبه کشور است؛ توسعه سرمایه طبیعی، منابع انسانی، سرمایه اجتماعی، سرمایه فرهنگی و حتی سرمایه نمادین بدون توجه به این مهم ناممکن است.
۲- ریشه کامیابی‌ها و ناکامی‌ها در اقتصاد، سیاست، فرهنگ و اجتماع در «مدرسه» است. بدون تحول و اصلاح نظام تعلیم و تربیت، نه جامعه توانمند می‌شود و نه حکمروایی خوب محقق می‌گردد. سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی باید به آن سو رود که مدرسه کانون تفکر، آموزش انتقادی، گفت و گو و تربیت شهروندی باشد، نه محل افزایش محفوظات و کاهش قدرت یادگیری.
۳- نظام آموزش و پرورش و از آن مهم‌تر نظام سیاسی کشور، نیازمند ارتقاء نگرش و رویکرد به «معلم» است. معلمان نخستین گروه مرجع در جامعه ما هستند و در تحولات سیاسی و فرهنگی نقش اول را ایفا می‌کنند اما از وضع منزلت اداری و وضعیت معیشتی متناسب با آن برخوردار نیستند. هنوز متأسفانه معلمان شریف و صبور و آزاده ما در موارد مختلف مواجه با تنگ نظری‌ها و محدودیت‌های امنیتی و سیاسی و اداری و اقتصادی هستند. باید ارتقاء شأن و جایگاه معلمان را مسأله‌ای ملی دانست.
۴-  گفتمان آموزش و پرورش، نگرش، ساختار و نظام مدیریتی آن نیازمند نوسازی است، نوسازی در بینش، نوسازی در روش، نوسازی در مدیریت و نوسازی در اقتصاد. تأخیر و تعلل در اصلاح نگرش‌ها و نوسازی گفتمان تعلیم و تربیت خسارت‌های جبران‌ناپذیر ملی در پی دارد.
۵- مطالبات فرهنگیان و برنامه ارائه شده از سوی رئیس جمهور محترم و وزارت آموش و پرورش می‌تواند بنایی برای پیگیری این رویکردها و ضرورت‌ها باشد؛ به ویژه آن‌که لازمه تحقق آن‌ها جلب اعتماد و مشارکت عموم فرهنگیان کشور است.
۶- اصلاح و تحول بنیادین نظام تعلیم و تربیت بر پایه مسائل و نیازهای واقعی جامعه، باید بتواند علاوه بر این‌که دانش‌آموزان را خلاق، مؤمن، شجاع، فداکار، نقاد، توانا در گفتگو و در دفاع از حقوق خود و دیگران تربیت کند، آموزش و پرورش را به مهم‌ترین رکن همبستگی ملی و انسجام اجتماعی نیز تبدیل نماید. اکنون باید آموزش و پرورش در پی پاسخ‌گویی به این پرسش مهم و اساسی باشد که چگونه می‌توان آموزش را توأم با تربیت کرد که در عین توسعه دانش‌ها و مهارت‌ها دانش‌آموزان بتوانند در جهت‌گیری زندگی معنوی و زیست مسئولانه رفتارهایی مانند تعقل، آینده‌اندیشی، روحیه کار جمعی، قانون‌گرایی، انضباط اجتماعی و آگاهی شهروندی را هم در عمل فراگیرند.
امروز اصلاح نظام تعلیم و تربیت امری هم‌پای تأمین امنیت عمومی و ارتقاء سرمایه ملی است که به عنوان یک تکلیف و وظیفه بر دوش دولت‌ها نهاده شده است .این وظیفه سنگین وخطیر، در عین حال فرصتی بی بدیل در اختیار حکومت ها و دولت ها قرار داده است تا هر چه بیشتر بتوانند آموزش وپرورش را به جامعه نزدیک کنند و با بازآفرینی نقش‌های فرهنگی و اجتماعی آن، نهاد دین، نهاد خانواده و نهادهای مدنی را در کنار نهاد تعلیم و تربیت قراردهند.
حزب اتحاد ملت ایران اسلامی به اتکای دانش و تجارب جهانی و ملی و برخورداری از نیروهای برجسته فرهنگی در سراسر کشور، بر این باور است که اگر نظام تعلیم و تربیت، با اجزای اساسی خود مثلثی از معلم، مدرسه و خانواده رابطه‌ای منزلتی مبتنی بر کرامت را شکل دهد، طبیعتا دانش‌آموزان هم به عنوان هدف این نظام، انگیزه‌مندتر و تواناتر خواهند شد و هرچه بیشتر خواهند کوشید آن نوع رابطه را در میان خود بازتولید کنند و در پیشبرد انسجام اجتماعی و توسعه همه‌جانبه نقش‌آفرین باشند.
حزب اتحاد باور دارد که از منظر منافع ملی، آموزش و پرورش در صدر قرار دارد. بنابراین نگاه حداقلی به این نهاد مؤثر و راهبردی را خطرناک می‌داند و همه بخش‌ها و دستگاه‌های عمومی را به حساسیت نسبت به تبعات آن برای آینده کشور فرا می‌خواند. چرا که به تعبیر مقام معظم رهبری آموزش و پرورش «کانون خلق دنیای آینده» است.
حزب اهمیت برنامه‌های راهبردی را برای اصلاحات آموزشی در اولویت‌های توسعه و امنیت ملی کشور می‌داند و از دولت و مجلس می‌خواهد که با اهتمام به آن و تدبیر درباره الزامات آن، اساس آینده کشور را برپایه بهسازی و نوسازی نظام تعلیم و تربیت، پیشبرد عدالت آموزشی و توانمندسازی معلم و دانش‌آموز قرار دهد.
دنيای پرشتاب و جامعه ارتباطی و شبکه‌ای امروز، آينده‌ای پر از پرسش و گريزان از مديريت‌ها و سیاست‌های کهنه و سنتی را پيش روی ما قرار می‌دهد. گسترش مرزهای ایده، دانش و انديشه در مسائل آموزش عمومی و عالی، نياز به بررسی و تجزیه و تحلیل دانش‌ها و تجربه‌های جهانی و نقد سیاست‌ها و برنامه‌های ناکارآمد را بيشتر كرده است.
حزب اتحاد ملت ایران اسلامی انتظار دارد که دولت با جلب نظر و مشارکت نخبگان، صاحب‌نظران و نهادها و تشکل‌های علمی، صنفی و سیاسی این حوزه، افق‌های جدیدی در پیشبرد اصلاحات و در آموزش و پرورش باز کند. حزب با تأکید بر خواسته‌های به‌حقی که از سوی معلمان و فرهنگیان در طول انتخابات دوره دوازدهم ریاست جمهوری مطرح شد، امیدوار است که با ارتقاء جایگاه و گفتمان آموزش و پرورش، با محرومیت‌زدایی از آموزش و پرورش و تحقق همه‌جانبه عدالت آموزشی و اجرای همه اصول قانون اساسی در این حوزه و در سراسر کشور، با ارتقاء سطح مدیریت زنان و جوانان و اقدام در آموزش و پرورش و با آزادی و رفع محدودیت از فعالیت‌های صنفی، سیاسی و قانونی معلمان، گام‌های جدیدی برای شکوفایی استعدادها و سرمایه‌های ملی در مدرسه برداشته شود.
امید، بالندگی و تلاش هرچه بیشتر برای همه معلمان و دانش‌آموزان و مدیران و مسئولان را از خداوند بزرگ مسئلت داریم.


حزب اتحاد ملت ایران اسلامی
اول مهر ۱۳۹۶