کد خبر: 3380تاریخ انتشار : ۹:۳۴:۵۷ - سه شنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۷

حفظ دستاوردهای جریان اصلاحات از اولویت‌های حزب اتحاد ملت برای سال جاری است

آذر منصوری، قائم مقام دبیرکل حزب اتحاد ملت خاطرنشان کرد که حفظ دستاوردهای جریان اصلاحات و زمینه سازی برای برداشتن گام‌های بعدی از جمله اهداف حزب اتحاد ملت برای فعالیت سیاسی در سال جاری است.

آذر منصوری در گفت‌وگو با ایسنا، در ارتباط با برنامه‌های حزب اتحاد ملت برای سال پیش رو، اظهار کرد: برنامه‌های احزاب عمدتا برنامه‌های مصوب کنگره یا مجمع عمومی احزاب است که شورا و ارکان مرکزی باید در فاصله زمانی بین کنگره‌های اصلی نسبت به اجرای آنها اقدام کرده و گزارش عملکرد خود را به ارکان و مناطق دیگر اعلام کنند تا در نهایت در کنگره‌های میزان تحقق این برنامه‌ها را گزارش‌ داده شود. بر این اساس سال کاری حزب اتحاد ملت ایران اسلامی نیز بر اساس زمان بندی کنگره های این حزب تنظیم شده است.

وی ادامه داد: این حزب با توجه به ساختار تشکیلاتی مصوب کنگره اول و نیز بیانیه این کنگره که به نوعی بیانگر اهداف و مأموریت حزب است، در دو سطح برنامه‌های خود را تنظیم و به پیش می‌برد. طبیعتا حزب با توجه به میزان موفقیت و یا عدم موفقیت این برنامه‌ها چنانکه نیاز به اصلاحاتی باشد در فواصل اجرای برنامه در این دو سطح باید دست به اصلاحات و یا به روز رسانی این برنامه‌ها بزند.

این عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت در تبیین گفته خود، تشریح کرد: یک سطح فعالیت‌های حزب اتحادملت به ساختار تشکیلاتی، توسعه آن و تحقق کامل آنچه که در اساسنامه پیش بینی شده است بر می‌گردد؛ که قاعدتا حزب در سال پیش رو نیز متناسب با این ساختار نسبت به توسعه تشکیلات و تحقق ساختار اساسنامه خود هم در مرکز و هم در مناطق اقدام خواهد کرد. یک سطح دیگر نیز به گفتمان و رویکرد حزب اتحاد به عنوان یکی از احزاب اصلاح طلب مربوط می‌شود که هم دغدغه پیشبرد اصلاحات را دارد و هم باور دارد که باید برنامه و استراتژی خود را در همه زمینه های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی با توجه به ظرفیت های ساختار تشکیلاتی حزب و داده ها و اطلاعات دقیق تبیین کند.

وی سپس ادامه داد: در این زمینه دفتر سیاسی حزب اتحاد ملت با توجه به کمیسیون‌هایی که در اساسنامه پیش بینی شده مأموریت دارد، ضمن ارزیابی و تحلیل دقیق وضع موجود در نهایت استراتژی حزب را در هر یک از این حوزه ها مشخص نماید. به بیان دیگر حزب اتحاد در راستای اهداف و مبانی که به آنها باور دارد و در سند مواضع و باورهای حزب به آن تصریح شده است، باید در هر یک از حوزه های مورد اشاره نیز در نهایت به یک چارچوب برنامه‌ای دست پیدا کند.

قائم مقام دبیرکل حزب اتحاد ملت خاطرنشان کرد که هفت کمیسیون در ذیل دفتر سیاسی مسئول تبیین برنامه‌های این حزب هستند.

در ادامه این گفت‌و گو منصوری یادآور شد: همه فعالیت حزب اتحاد ملت در این دو سطح خلاصه نمی‌شود، بالطبع به دلیل اینکه ما در سال پیش‌رو انتخاباتی نداریم حزب اتحاد ملت هم در این زمینه بیشتر در راستای تحلیل وضعیت موجود کشور، سعی خواهد کرد به داده‌های دقیق تری در خصوص آرایش سیاسی کشور دست پیدا کند تا در بزنگاه‌های مختلف حضور فعال و به موقع داشته باشد و نسبت به اتفاقات داخلی و خارجی واکنش به موقع و مناسب را داشته باشد.

وی گفت: اعتراضات ۷دی ماه ۹۶ موضوعی است که حزب اتحاد ملت نسبت به پیش زمینه‌ها و پیامدهای آن توجه ویژه‌ای داشته و در ادامه نیز این موضوع با رویکرد آسیب شناسی این رخداد در دستور کار حزب خواهد بود.

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب در پایان گفت: همچنین با توجه به عضویت حزب اتحاد ملت در خانه احزاب و شورای هماهنگی جبهه اصلاحات، حزب در سال پیش رو در این دو نهاد نیز حضور فعال خواهد داشت. جریان‌سازی گفتگوهای بیشتر بین جریان اصلاحات و نیز احزاب و شخصیت‌های جریان‌های سیاسی دیگر برای فراهم شدن مسیر گفت‌وگوی ملی نیز دستو کار حزب در سال ۹۷خواهد بود. اولویت ما در سال پیش رو در کنار مجموعه فعالیت های طرح شده، حفظ دستاوردهای جریان اصلاحات و زمینه سازی برای برداشتن گام های بعدی خواهد بود.